زیر گروه آموزش عملی - کاربردی - اطلس نما

دوره روشنایی، نور پردازی - 96 ساعت

دوره روشنایی، نور پردازی - 96 ساعت

دوره تجهیزات فرآیندی دوار - 84 ساعت

دوره تجهیزات فرآیندی دوار - 84 ساعت

دوره حفاظت و رله - 108 ساعت

دوره حفاظت و رله - 108 ساعت

دوره تاسیسات الکتریکی - 120 ساعت

دوره تاسیسات الکتریکی - 120 ساعت

دوره تابلوهای الکتریکی - 130 ساعت

دوره تابلوهای الکتریکی - 130 ساعت

دوره طراحی پست های فشار قوی

دوره طراحی پست های فشار قوی

دوره پایپینگ - 138 ساعت

دوره پایپینگ - 138 ساعت

دوره کنترل و ابزار دقیق - 120 ساعت

دوره کنترل و ابزار دقیق - 120 ساعت

دوره پلنت های صنعتی با نرم افزار ETAP

دوره پلنت های صنعتی با نرم افزار ETAP

طراحی و بهینه سازی انرژی تاسیسات مکانیکی (HVAC) ساختمان

طراحی و بهینه سازی انرژی تاسیسات مکانیکی (HVAC) ساختمان

طراحی، ممیزی و شبیه سازی انرژی ساختمان توسط نرم افزار دیزاین بیلدر

طراحی، ممیزی و شبیه سازی انرژی ساختمان توسط نرم افزار دیزاین بیلدر

دوره های آموزشی نفت، گاز و پتروشیمی

دوره های آموزشی نفت، گاز و پتروشیمی

دوره های آموزشی برق و نیرو

دوره های آموزشی برق و نیرو

دوره های آموزشی برق و نفت

دوره های آموزشی برق و نفت

دوره تربیت کارشناس طراحی فرآیند - 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس طراحی فرآیند - 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس روشنایی و نور پردازی - 88 ساعت

دوره تربیت کارشناس روشنایی و نور پردازی - 88 ساعت

دوره تربیت کارشناس پلنت های صنعتی با نرم افزار ETAP- 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس پلنت های صنعتی با نرم افزار ETAP- 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس حفاظت و رله - 112 ساعت

دوره تربیت کارشناس حفاظت و رله - 112 ساعت

دوره تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار - 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار - 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی - 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی - 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی - 104 ساعت

دوره تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی - 104 ساعت

دوره تربیت کارشناس پایپینگ - 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس پایپینگ - 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس کنترل و ابزار دقیق - 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس کنترل و ابزار دقیق - 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس میکروکنترلرهای AVR - 128 ساعت

دوره تربیت کارشناس میکروکنترلرهای AVR - 128 ساعت

آموزش فن بیان و آموزش گویندگی ایرانمجری

آموزش فن بیان و آموزش گویندگی ایرانمجری

دوره های تخصصی مهندسی صنایع

دوره های تخصصی مهندسی صنایع

دوره های تخصصی مهندسی مکانیک

دوره های تخصصی مهندسی مکانیک

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

آموزش GC , HPLC

آموزش GC , HPLC

دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت

دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت

تربیت کارشناس نرم افزارهای معماری

تربیت کارشناس نرم افزارهای معماری

کارشناس طراحی و محاسبات مهندسی ساختمان

کارشناس طراحی و محاسبات مهندسی ساختمان

دوره جامع فاز 2 معماری

دوره جامع فاز 2 معماری

مرجع کامل میکروکنترلرهای ARM سری LPC176x

مرجع کامل میکروکنترلرهای ARM سری LPC176x

پذیرش از دانشگاههای آمریکابدون مدرک زبان

پذیرش از دانشگاههای آمریکابدون مدرک زبان

پارسه آموزش تعمیر لپ تاپ موبایل هارد کپی پرینتر کامپیوتر مانیتور

پارسه آموزش تعمیر لپ تاپ موبایل هارد کپی پرینتر کامپیوتر مانیتور

آموزش بورس سهام و کالا

آموزش بورس سهام و کالا

آموزش دکوراسیون دوریکا

آموزش دکوراسیون دوریکا

كارگاه عملي حسابداري

كارگاه عملي حسابداري